WIE? WAT?


FATSABBATS ontstond in december 2019 als een zelfbeheerde vestiging in het centrum van Brussel. 
In 2022 ondergaat het een transformatie, het wordt een nomadische entiteit en positioneert zichzelf met trots als een culturele, ondersteunende en inclusieve ruimte geïnitieerd en beheerd DOOR en VOOR LGBTQIA+ persons of color gemeenschappen.
Wij zijn een groep van 1O vrouwelijke en non-binair raciale vrijwilligers tussen de 2O en 4O  jaar oud, die student, kunstenaar of werkzoekende zijn. FATSABBATS handelt volgens haar eigen codes en zet een wederzijds ondersteuningsnetwerk op, waarbij we gebruik maken van de expertise van onze gemeenschap om te proberen oplossingen te vinden op basis van onze formele en informele KENNIS.
FATSABBATS deelt praktijken, doet voorstellen en identificeert hulpbronnen op basis van collectieve wijsheid. Na vele jaren en beproevingen zet FATSABBATS haar werk voort en herdenkt ze zichzelf door middel van andere culturele en solidaire initiatieven, door ruimtes, tijden, oriëntatiepunten, toevluchtsoorden en middelen te creëren.


O
WAAROM EN VOOR WIE?


Ons doel is om ruimtes te creëren die zijn zoals wij en die onze vaak onzichtbare gemeenschappen centraal stellen. Ons publiek is actief en neemt deel aan de overdracht van KENNIS VAN ZIJN en KENNIS VAN DOEN.
Het zijn ruimtes voor experiment, kunst, woorden, overdracht en zorg. In deze ruimtes kun je alle middelen die door de SELF-GESTION gemeenschap worden gedeeld in de praktijk brengen: conferenties, discussiegroepen, podiumkunsten, tentoonstellingen, yoga, enz.
De vereniging staat open voor een breed publiek, maar we geven voorrang aan mensen die zich identificeren als vrouw, persons of color, LGBTQIA+ - alle soms gefragmenteerde, vaak gedegradeerde identiteiten die FATSABBATS inhoud en leven geven.

Op een brede schaal ziet FATSABBATS zichzelf als een polymorfe ruimte, een netwerk waarin middelen worden ontworpen, gedeeld en uitgewisseld door de betrokken mensen en hun bondgenoten.


HOE?


Culturele ontwikkeling en solidariteit vormen de kern van het FATSABBATS project, dat als doel heeft om ZICHTBAARHEID en een WOORD te geven aan mensen die dit niet noodzakelijkerwijs krijgen van zogenaamde reguliere instellingen.


Dankzij de steun en medewerking van instellingen die geïnteresseerd zijn in onze vragen en die een uitwisseling willen aangaan met ons publiek en onze waarden, nodigt het nomadische formaat van FATSABBATS zichzelf voor een tijdje uit binnen de muren van openbare culturele ruimtes in Brussel.


FATSABBATS is nog steeds de grote heksenbijeenkomst. Het is ook een plek om feest te vieren, een feest waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar onze waarden van INCLUSIE en SOLIDARITEIT worden gerespecteerd.