Deze ruimtes zijn ontworpen DOOR en VOOR VROUWEN / TRANS / NON-BINARY en andere genderminderheden. Ze zijn uitgedacht DOOR en VOOR ZWARTE & GERACIALISEERDE MENSEN (BPOC). Deze ruintes zijn gedacht DOOR en VOOR de LGBTQIA+ & QUEER COMMUNITIE.ONZE STRIJD IS INTERSECTIONEEL.FATSABBATS is inclusief alle seksuele geaardheden, met een sterke focus op de meest gemarginaliseerden, die meervoudige onderdrukking ervaren. Kom dus in de wetenschap dat zij voorrang krijgen. Bijeenkomsten en workshops kunnen inclusief of niet-gemengd zijn.

De keuze om voorrang te geven aan bepaalde mensen die het slachtoffer zijn van systemische onderdrukking (racisme, seksisme, cisseksisme, validisme, grossofobie) is niet onbelangrijk.
De heteroseksuele sociale ruimte is niet altijd gastvrij voor hen.


VRIENDELIJKHEID EN ZORGZAAMHEID WORDEN VAN IEDEREEN VERWACHT, OF JE ER NU MEE TE MAKEN HEBT OF NIET. ONDERDRUKKENDE TAAL OF GEDRAG WORDT NIET GETOLEREERD.


Feminisme / Genderidentiteiten en het spectrum van genders / Het spectrum van seksuele oriëntaties, worden niet in vraag gesteld tijdens deze evenementen. Bovendien zijn we van mening dat vragen over genderidentiteit weinig of niets te maken hebben met vragen over genitaliteit of overgaan. We willen dat iedereen zich prettig voelt in zijn eigen lichaam zonder achterdocht. De administratieve status van deelnemers wordt nooit in twijfel getrokken.
De leerprocessen / de stadia van deconstructie en constructie / de mate van internalisatie / de kennis van terminologie / zijn niet voor iedereen hetzelfde, en deze realiteiten kunnen voor sommige deelnemers triggers zijn. Daarom vragen we een zekere mate van empathie en begrip.DEZE RUIMTES WORDEN GECREËERD OM TE DELEN, UIT TE WISSELEN, DOOR TE GEVEN EN TE LEREN. WE ZIJN ONS BEWUST VAN ONZE PRIVILEGES EN TOLEREREN GEEN ENKELE VORM VAN ONDERDRUKKING :


Negrofobie / Colourisme / Sinofobie / Arabofobie / Islamofobie / Misogynie / Antisemitisme / Racisme / Xenofobie / Validisme / Glottofobie / Lesbofobie / Homofobie / Bifobie / Transfobie / Queerfobie / Interseksofobie / Aseksuele fobie / Agisme / Monofobie / Putofobie / Serofobie / Victim-blaming of victim-shaming / Grossofobie / Psychopobie / Onbewuste fetisjisering / Metisfobie Blaming of victim-shaming / Grossofobie / Psychopobie / Onbewuste fetisjisering / Metisfobie, enz.


STAAN WE EROP DAT TOESTEMMING ABSOLUUT VEREIST IS, ONGEACHT DE AARD VAN DE INTERACTIE.Iedereen is verantwoordelijk voor en zich bewust van zijn of haar gebruik van bewustzijnsveranderende middelen (alcohol, drugs, enz.).  Zorg er bovendien voor dat je de toestemming hebt van de persoon aan wie je het aanbiedt (en respecteer die).
De toestemming van de aanwezigen is ook vereist voordat er foto's, video's of geluidsopnamen van welke aard dan ook worden gemaakt. De locatie van de uitzending/verspreiding moet ook vooraf duidelijk worden gecommuniceerd. Om extra obstakels en agressie te voorkomen, worden deze bijeenkomsten niet publiekelijk uitgezonden in de media (sociale netwerken, radio, tv, enz.) zonder toestemming van de betrokkenen bij FATSABBATS.

Dit handvest werd collectief opgesteld en evolueert voortdurend in lijn met onze ervaringen, worstelingen, leerervaringen, enz.